Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Transfiguration

22 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
De039

Gospodi, vo svete litsa Tvoego poidem

Degtiaryov, Stepan

O Lord, we will walk in the light of Thy countenance

N.O.N.

Transfiguration

Sacred concerto for Transfiguration

Ps. 88[89]:16-17, paraphrased

SA(div)TB

P. 877 S. 1900

Printed edition

2

De039

Lv046

Gospodi, vo svete litsa Tvoego poidem... Blagosloven griadyi

Lvov, Aleksei

O Lord, we will walk in the light of Thy countenance... Blessed is He that comes

S.Op. 40

Transfiguration

Communion Hymn for Transfiguration and Hymn at the appearance of the Communion Gifts

Ps. 85[86]:1-2; 7, 10-12, 15-17

SATB-SATB (divisi)

A. Gutheil #A.377940 G.

First printed edition

7

Lv046

Ar017 7 10

Irmosy na Preobrazhenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Transfiguration of the Lord

Litsy Izrail’testii

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Transfiguration

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

10

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ni111

[Litiinaia stikhira] Na Preobrazhenie Gospoda Iisusa Khrista

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for the Transfiguration of the Lord

Op. 47, No. 9

Transfiguration

S(div)ATB and Alto Solo

PJu #38588 n.d.

First printed edition

4

Ni111

Ar001 37

Na Preobrazhenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

For the Transfiguration of the Lord

Velichai, dushe... Rozhdestvo Tvoe netlenno iavisia

From the Obikhod notnago peniia, [Znamenny Chant]

Transfiguration

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-37

Penie Bozhestvennoi Liturgii

38

Ar017 5 07

[Preobrazhenie Gospodne] Irmosy, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Heirmoi, Tone 4

Litsy izrail’testii

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Transfiguration

SATB

First printed edition

5

Ar017-5-07

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

7

Ar017 5 08

[Preobrazhenie Gospodne] Na khvalitekh, glas 8i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] At the Praises, Tone 8

Poiat Khristos Petra, Iakova i Ioanna

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

8

Ar017 5 02

[Preobrazhenie Gospodne] Na litii stikhira, glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Litya sticheron, Tone 2

Izhe svetom tvoim

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-02

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

2

Ar017 5 09

[Preobrazhenie Gospodne] Na Liturgii [Antifony i Prokimen]

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon]

Transfiguration

SATB

First printed edition

3

Ar017-5-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

9

Ar017 5 03

[Preobrazhenie Gospodne] Na stikhovne, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] At the Aposticha, Tone 1

Izhe drevle s Moiseom

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

3

Ar017 5 06

[Preobrazhenie Gospodne] Prokimen, Posle Evangeliia i Posle “Pomilui mia Bozhe”

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Prokeimenon, After the Gospel, and After “Have Mercy on me, O God”

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-06

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

6

Ar017 5 01

[Preobrazhenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

Prezhde kresta Tvoego Gospodi

Transfiguration

SATB

First printed edition

3

Ar017-5-01

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

1

Ar017 5 04

[Preobrazhenie Gospodne] Tropar’, glas 7i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Troparion, Tone 7

Preobrazilsia esi na gore

Common Chant

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

4

Ar017 5 05

[Preobrazhenie Gospodne] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Magnification

Velichaem Tia, zhivodavche Khriste

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Transfiguration

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

5

Priidite vzydem na goru Gospodniu

Degtiaryov, Stepan

Come, let us ascend the mountain of the Lord

Transfiguration

Sacred concerto for Transfiguration

Sticheron for Transfiguration

Supplement to the journal “Muzyka i penie”? 1912, No. 41

Printed edition

Not found

De108

No. 2. Priidite, vzydem na goru Gospodniu

Chesnokov, Pavel

Come, let us go up to the mountain of the Lord

Op. 53, No. 2

Transfiguration

Litya Sticheron for the feast of Transfiguration

S(div)A(div)T(div)B(div) and AT Soli

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol.: P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. IIІ, Piat’ pesnopenii iz ranee neizdannykh rukopisei, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn326

Piat’ pesnopenii iz ranee neizdannykh rukopisei

2

Ks136

Stikhiry na Preobrazhenie Gospodne

Kastalsky, Alexander

Stichera for the Transfiguration of the Lord

S.Op. 60

[Znamenny Chant], T.4, Pattern Melody: Zvannyi svyshe

Transfiguration

Stichera at the Praises for Transfiguration

SSATTB

PJu #32209 n.d.

First printed edition

4

Ks136

Am043

No. 43 - V den' Preobrazheniia Gospodnia: Stikhira na litii

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of Transfiguration of the Lord: Sticheron at Litya

S. Op. 43

Izhe svetom Tvoim vsiu vselennuiu osviativ

Transfiguration

SATB

PJu #19205 n.d.

First printed edition

2

Am043

Am044

No. 44 - V den' Preobrazheniia Gospodnia: Stikhira na litii (Slava)

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of the Transfiguration of the Lord: Sticheron at Litya (Glory)

S. Op. 44

Priidite vzydem na goru Gospodniu

Transfiguration

SATB

PJu #19206 n.d.

First printed edition

2

Am044

Zadostoinik na Preobrazhenie Gospodne

Galuppi, Baldassare

Hymn to the Mother of God for the Transfiguration of the Lord

Transfiguration

Not found

Mentioned in A. V. Lebedeva-Emelina, "Galuppi," entry in Pravoslavnaia entsiklopediia, v. 10, pp. 378-379. Not found.

Ga009

Tr034

No. 19 - [Zadostoinik] na Preobrazhenie Gospodne

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Festal Hymn to the Mother of God for the Transfiguration of the Lord

Transfiguration

SA(div)T(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

3

Tr034

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

19

Cn160

No. 16 - [Zadostoinik] Na Preobrazhenie Gospodne

Chesnokov, Pavel

Hymn to the Mother of God for the Transfiguration of the Lord

Op. 22, No. 16

Znamenny Chant

Transfiguration

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

2

Cn160

Zadostoiniki na Gospodnie i Bogorodichnye prazdniki

16

  • N098 263x 379

    LB-Spring-98