Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Meeting of the Lord

15 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 7 04

Irmosy na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Meeting of the Lord

Sushu gluboroditel’nuiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ni107

[Litiinaia stikhira] Na Sretenie Gospodne

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for Meeting of the Lord

Op. 47, No. 5

Kievan Chant, T.1

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38261 n.d.

First printed edition

4

Ni107

Ar001 31

Na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

For the Meeting of the Lord

Bogoroditse Devo... V zakone seni

From the Obikhod notnago peniia, Russian “Greek” Chant

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

3

Ar001-31

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar017 6 36

[Sretenie Gospodne] Irmosy, glas 3i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Heirmoi, Tone 3

Sushu gluboroditel’nuiu zemliu

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

6

Ar017-6-36

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

Ar017 6 37

[Sretenie Gospodne] Na khvalitekh, glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] At the Praises, Tone 6

Na rukakh starcheskikh

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-37

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

Ar017 6 32

[Sretenie Gospodne] Na litii stikhira, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Sticheron at the Litya, Tone 1

Vetkhii denmi

SATB

First printed edition

3

Ar017-6-32

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

Ar017 6 33

[Sretenie Gospodne] Na stikhovne stikhira, glas 7i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Sticheron at the Aposticha, Tone 7

Ukrasi tvoi chertog Sione

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-33

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

Ar017 6 31

[Sretenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

Glagoli Simeone

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-31

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

Ar017 6 34

[Sretenie Gospodne] Tropar’, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Troparion, Tone 1

Raduisia blagodatnaia Bogoroditse

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-34

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.