Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Meeting of the Lord

15 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 7 04

Irmosy na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Meeting of the Lord

Sushu gluboroditel’nuiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

4

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ni107

[Litiinaia stikhira] Na Sretenie Gospodne

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for Meeting of the Lord

Op. 47, No. 5

Kievan Chant, T.1

Meeting of the Lord

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38261 n.d.

First printed edition

4

Ni107

Ar001 31

Na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

For the Meeting of the Lord

Bogoroditse Devo... V zakone seni

From the Obikhod notnago peniia, Russian “Greek” Chant

Meeting of the Lord

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

3

Ar001-31

Penie Bozhestvennoi Liturgii

32

Ar017 6 36

[Sretenie Gospodne] Irmosy, glas 3i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Heirmoi, Tone 3

Sushu gluboroditel’nuiu zemliu

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

6

Ar017-6-36

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

36

Ar017 6 37

[Sretenie Gospodne] Na khvalitekh, glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] At the Praises, Tone 6

Na rukakh starcheskikh

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-37

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

37

Ar017 6 32

[Sretenie Gospodne] Na litii stikhira, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Sticheron at the Litya, Tone 1

Vetkhii denmi

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

3

Ar017-6-32

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

32

Ar017 6 33

[Sretenie Gospodne] Na stikhovne stikhira, glas 7i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Sticheron at the Aposticha, Tone 7

Ukrasi tvoi chertog Sione

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-33

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

33

Ar017 6 31

[Sretenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

Glagoli Simeone

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-31

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

31

Ar017 6 34

[Sretenie Gospodne] Tropar’, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Troparion, Tone 1

Raduisia blagodatnaia Bogoroditse

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-34

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

34

Ar017 6 35

[Sretenie Gospodne] Velichanie i Prokimen

Arkhangelsky, Alexander

[Meeting of the Lord] Magnification and Prokeimenon

Meeting of the Lord

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-35

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

35