[Preobrazhenie Gospodne] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Velichanie

[Transfiguration of the Lord] Magnification

Ar017 5 05

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Velichaem Tia, zhivodavche Khriste

SATB

1

First printed edition

Ar017-5-05