Search Results for: Monastery Melody

11 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

No. 88 - Angel vopiiashe

Azeyev, Evstafy

The angel cried out

Valaam Monastery Chant

Pascha (Easter)

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az066

Angel vopiiashe

Balakirev, Miliy

The angel cried out

N.O.N.

Valaam Monastery Chant

Pascha (Easter)

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

1914

Not found

In Sbornik dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, No. 8, ed. by E. Azeev, 1914. Not found.

Ba007

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks015b

Kheruvimskaia pesn'

Kastalsky, Alexander

Cherubic Hymn

S.Op. 12b

Staro-Simonov Monastery Melody

The Cherubic Hymn

SSAA

V. Grosse #A.10 K. 1898

First printed edition

Arr. for treble chorus by the composer

4

Ks015b

Ks015

Kheruvimskaia pesn'

Kastalsky, Alexander

Cherubic Hymn

S.Op. 12

Staro-Simonov Monastery Melody

The Cherubic Hymn

S(div)ATB

V. Grosse #A.10 K. 1898

First printed edition

4

Ks015

Ks015a

Kheruvimskaia pesn'

Kastalsky, Alexander

Cherubic Hymn

S.Op. 12а

Staro-Simonov Monastery Melody

The Cherubic Hymn

ATTBB or TTBB

V. Grosse #A.10 K. 1898

First printed edition

arr. by the composer for ATTBB or TTBB

4

Ks015a

Ly073

No. 2 - Niktozhe pritekaiai k Tebe

Lvovsky, Grigory

No. 2 - No one who approaches you

[S. Op. 51, No. 2]

Based on melodies of the St. Alexander Nevsky Monastery

Other Miscellaneous Hymns

Troparion to the Mother of God

SSAA or TTBB

First printed edition

2

Ly073

Tri molitvy ko Presviatei Bogoroditse

2

Ly051

[Stikhira na] Slava i nyne

Lvovsky, Grigory

Sticheron after Glory... now and ever [of the Praises]

[S. Op. 33, No. 4]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

Dormition of the Theotokos

SATB

First printed edition

4

Ly051

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

4

Ly050

Svetilen

Lvovsky, Grigory

The Hymn of Light [Exaposteilarion]

[S. Op. 33, No. 3]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

Dormition of the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ly050

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

3

Ust tvoikh

Balakirev, Miliy

Grace shining forth

N.O.N.

Valaam Monastery Chant

Other Feast-day Hymns

Troparion for St. John Chrysostom

TTBB

1914

Not found

In Sbornik dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, No. 8, ed. by E. Azeev, 1914. Not found.

Ba008

No. 21 - Velikoe slavoslovie

Azeyev, Evstafy

The Great Doxology

Valaam Monastery Chant

Great Doxology

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 40 pp. Not found.

Az076