Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Russian “Greek”

127 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ni083

No. 8 - Angel vopiiashe

Nikolsky, Alexander

The angel cried out

Op. 37, No. 8

[Russian "Greek" Chant]

Festal Hymn to the Mother of God at Paschaltide

S(div)A(div)T(div)B

First printed edition

3

Ni083

Pesnopeniia Sv. Paskhi

 • Omp ni083e cover main

  MR OMP-Ni083E

 • I 112 main

  MR CD I-112

No. 89 - Angel vopiiashe

Azeyev, Evstafy

The angel cried out

Common [Russian Greek] Chant

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az067

Bo025

Angel vopiiashe

Bortniansky, Dmitry

The angel cried out

S. Op.19

Russian Greek Chant

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

SSATTB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

3

Bo025

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

Gr024

No. 2 - Antifony - Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Gretchaninoff, Alexander

Antiphons- Bless the Lord, O my soul

Op. 29, No. 2

Common [Russian Greek] chant

Ps. 102[103]:1-2

S(div)AT(div)B

First printed edition

2

Gr024

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

Ld004

Blagoobraznyi Iosif i Mironositsam zhenam

Liadov, Anatoly

The noble Joseph and To the myrrh-bearing women

Op. 61, No. 4

Russian Greek Chant

Troparia for Holy Friday at Vespers and Holy Saturday at Matins

TTBB

First printed edition

2

Ld004

Desiat' perelozhenii iz Obikhoda

Ni036

No 6 - Blagosloven esi Gospodi

Nikolsky, Alexander

Blessed art Thou, O Lord

Op. 26, No. 6

Russian "Greek" Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

9

Ni036

Neizmeniaemye pesnopeniia vsenoshchnogo bdeniia

Cn324

Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Chesnokov, Pavel

Bless the Lord, O My Soul

N.O.N.

[Russian “Greek” Chant]

Introductory Psalm at Vespers

S(div)AT(div)B(div)

in coll. No. 15, “Vsenoshchnoe bdenie” (dlia malogo smeshannogo khora), iz proizvedenii sovremennykh avtorov. [“All-Night Vigil” (for small mixed chorus), from the works of contemporary composers], Petrograd, ]P. Kireev, 1915

First printed edition

2

Cn324

Ya011

No. 1 - Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Yaichkov, Dmitry

Bless the Lord, O my soul

Russian Greek Chant

Introductory Psalm

Ps. 103[104]:1,6,10,24

T(div)B(div)-SATB

First printed edition

5

Ya011

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov.Tetrad' I-ia.

Cn055

Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Chesnokov, Pavel

Bless the Lord, O my soul

Op. 11, No. 1 (see also Op. 21, No. 1)

Russian Greek Chant

Introductory Psalm at Vigil

Ps. 103:1,24

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #31521 n.d.

First printed edition

5

Cn055

Pesnopeniia Vsenoshchnago bdeniia

 • Evo800tabfiia 600

  Quobuz-Cn055

Cn182

Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Chesnokov, Pavel

Bless the Lord, O my soul

Op. 27, No. 1

Russian Greek Chant

Introductory Psalm at Vigil

Ps. 103[104]:1,24

SATB

PJu #33928 n.d.

First printed edition

2

Cn182

 • Cn182 search

  MR Cn182

 • C003 small

  MR Cn182

 • Jpxf4q8t4iotc 600

  Quobuz-Cn182