Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

Arkhangelsky, Alexander

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

Liturgical Hymnography for Great Lent, Holy Pascha, and Great Feasts. Volume VII – Heirmoi for the Twelve Great Feasts, the First Week, and Holy Week of Great Lent.

Ar017 7

S. Op. 17-7

SATB

G. Shmidt #A.83 1895

76

First printed edition

Defective original (missing pp. 69-70)

Ar017-7

24 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 7 01

1

Irmosy na prazdniki Presviatyia Bogoroditsy (Blagoveshchenie, Vvedenie vo khram i Uspenie)

Heirmoi for the Feasts of the Most-Holy Mother of God (Annunciation, Entrance into the Temple, and Dormition)

From the Krug tserkovnogo peniia Moskovskoi eparkhii

SATB

6

Ar017-7-01

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 02

2

Irmosy na Rozhdestvo Khristovo

Heirmoi for the Nativity of Christ

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

4

Ar017-7-02

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 03

3

Irmosy na Bogoiavlenie Gospodne

Heirmoi for Theophany

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

4

Ar017-7-03

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 04

4

Irmosy na Sretenie Gospodne

Heirmoi for the Meeting of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

5

Ar017-7-04

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 05

5

Irmosy na Vkhod Gospoden’ vo Ierusalim

Heirmoi for the Entry of the Lord into Jerusalem

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

4

Ar017-7-05

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 06

6

Kanon na Sviatuiu Velikuiu Paskhu

Canon for Holy Great Pascha

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-06

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 07

7

Irmosy na Voznesenie Gospodne

Heirmoi for the Ascension of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

3

Ar017-7-07

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 08

8

Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Heirmoi for Holy Pentecost

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

4

Ar017-7-08

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 09

9

Irmosy drugago kanona na Sv. Piatidesiatnitsy

Heirmoi of the other canon for Holy Pentecost

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

4

Ar017-7-09

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 10

10

Irmosy na Preobrazhenie Gospodne

Heirmoi for the Transfiguration of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

3

Ar017-7-10

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 11

11

Irmosy na Uspenie Bogoroditsy

Heirmoi for the Dormition of the Mother of God

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

5

Ar017-7-11

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 12

12

Irmosy na Rozhdestvo Presviatyia Bogoroditsy

Heirmoi for the Nativity of the Most-Holy Mother of God

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

3

Ar017-7-12

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 13

13

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Heirmoi for the Exaltation of the Precious Cross of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

4

Ar017-7-13

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 14

14

V Ponedel’nik 1 sedmitsy Velikogo posta na utreni. Тripesnets.

On Monday of the 1st Week of Great Lent at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-14

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 15

15

Velikii Kanon

The Great Canon

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

6

Ar017-7-15

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 16

16

Vo Vtornik 1 sedmitsy na utreni. Тripesnets.

On Tuesday of the 1st Week at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-16

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 17

17

V Sredu 1 sedmitsy na utreni. Тripesnets.

On Wednesday of the 1st Week at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-17

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 18

18

V Chetverg 1 sedmitsy na utreni. Тripesnets.

On Thursday of the 1st Week at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

1

Ar017-7-18

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 19

19

Vo Sv. i velikii Ponedel’nik na utreni. Тripesnets.

On Holy and Great Monday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-19

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 20

20

Vo Sv. i velikii Vtornik na utreni. Dvoepesnets.

On Holy and Great Tuesday at Matins. [Heirmoi of] the Two-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-20

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 21

21

Vo Sv. i vel. Sredu na utreni. Tripesnets.

On Holy and Great Wednesday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-21

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 22

22

Vo Sviatyi i velikii Chetvertok na utreni. [Irmosy]

On Holy and Great Thursday at Matins. [Heirmoi]

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

5

Ar017-7-22

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 23

23

Vo Sviatyi i velikii Piatok na utreni. Tripesnets.

On Holy and Great Friday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

2

Ar017-7-23

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

24

Vo Sv. i vel. Subbotu na utreni. Irmosy.

On Holy and Great Saturday at Matins. Heirmoi.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

Ar017-7-24

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Click [-] to hide
New Editions
 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Listen
Purchase Track or Album