Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Pattern Melody

5 results found

Sort by:

Nedelia vsekh sviatykh

Kastalsky, Alexander

Sunday of All Saints

N.O.N.

Dukhovnye vetii

[Kievan Chant], T.6, Pattern melody: Vsiu otlozhivshe

Stichera on Lord, I Call

SATB

Triod' tsvetnaia [The Pentecostarion], Moscow Patriarchate, 1977

Not found

Ks173

Ks136

Stikhiry na Preobrazhenie Gospodne

Kastalsky, Alexander

Stichera for the Transfiguration of the Lord

S.Op. 60

[Znamenny Chant], T.4, Pattern Melody: Zvannyi svyshe

Stichera at the Praises for Transfiguration

SSATTB

PJu #32209 n.d.

First printed edition

4

Ks136

Ks139

Stikhiry na Voznesenie Gospodne

Kastalsky, Alexander

Stichera for the Ascension of the Lord

S.Op. 63

[Znamenny Chant], T.1. Pattern melody: Nebesnykh chinov

Stichera at the Praises

SSATTB

V. Grosse #A.49 K. n.d.

First printed edition

2

Ks139

Ks138

Stikhiry Svv. Kirillu i Mefodiiu

Kastalsky, Alexander

Stichera for SS. Cyril and Methodius

S.Op. 62

[Znamenny Chant], T.4. Pattern melody: Iako doblia

Stichera at the Praises

SSATTB

V. Grosse #A.47 K. n.d.

First printed edition

3

Ks138

V nedeliu o Fome

Kastalsky, Alexander

On St. Thomas Sunday

N.O.N.

Po ezhe iz groba

[Znamenny Chant], T.1, Pattern melody: Prekhval'nii muchenitsy

Stichera on the Praises

SATB

Triod' tsvetnaia [The Pentecostarion], Moscow Patriarchate, 1977

Not found

Ks172