Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Dormition of the Theotokos

33 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks101

Bog Gospod i Tropar' 1 [1-i variant]

Kastalsky, Alexander

God is the Lord and Troparion 1 [1st version]

S.Op. 42

Znamenny Chant

Dormition of the Theotokos

SSATTB

First printed edition

3

Ks101

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

1

Ks100

Bogonachal'nym manoveniem

Kastalsky, Alexander

By the royal command of God

S.Op. 41

Znamenny Chant, [All 8 Tones]

Dormition of the Theotokos

Sticheron for the Dormition of the Mother of God

S(div)A(div)T(div)B

PJu #28508 1903

First printed edition

5

Ks100

Go011

Ekzapostilarii na Uspenie Pr. Bogoroditsy

Golovanov, Nikolai

Exaposteilarion for the Dormition of the Most Holy Theotokos

Op.3, No. 5

Dormition of the Theotokos

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38734, 1911

First published edition

Dedication: To the Moscow Synodal Choir. Defective original.

2

Go011

Pesnopeniia dlia smeshannogo khora. 1909-1912

5

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Ar017 7 11

Irmosy na Uspenie Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Dormition of the Mother of God

Preukrashennaia bozhestvennoiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Dormition of the Theotokos

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

11

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ly049

Kondak [na Akafiste]

Lvovsky, Grigory

Kontakion [of the Akathistos]

[S. Op. 33, No. 2]

Dormition of the Theotokos

SATB

First printed edition

6

Ly049

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

2

Ni114

[Litiinaia stikhira] Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for the Dormition of the Mother of God

Op. 47, No. 12

Kievan Chant, T.3

Dormition of the Theotokos

S(div)A(div)T(div)B(div) and Alto Solo

PJu #38589 n.d.

First printed edition

5

Ni114

Na bezsmertnoe Tvoe Uspenie

Degtiaryov, Stepan

At Thy deathless Dormition

N.O.N.

Dormition of the Theotokos

Sacred concerto for the Dormition of the Mother of God

Sticheron for the Dormition of the Mother of God

N. Adamson, Cat. #25 [1913]

Not found

De087

Ar001 38

Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

For the Dormition of the Most Holy Theotokos

Angeli uspenie... Pobezhdaiutsia estestva ustavy

From the Obikhod notnago peniia, [Russian “Greek” Chant]

Dormition of the Theotokos

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-38

Penie Bozhestvennoi Liturgii

39

Ly048 052

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Lvovsky, Grigory

Hymns of the Akathist to the Dormition of the Theotokos

S. Op. 33

Dormition of the Theotokos

#A.10 K. n.d.

First printed edition

Defective original

16

Ly048-052

5 Click [+] to expand

Ly048

1

Preukrashennaia

Adorned with divine glory

[S. Op. 33, No. 1]

Heirmoi from the kanon for Dormition

SAT(div)B

4

Ly048

Ly049

2

Kondak [na Akafiste]

Kontakion [of the Akathistos]

[S. Op. 33, No. 2]

SATB

6

Ly049

Ly050

3

Svetilen [na Upenie Presv. Bogoroditsy]

Hymn of Light [Exaposteilarion] for the Dormition

[S. Op. 33, No. 3]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

SATB

2

Ly050

 • Hnp056 main

  MR HNP056

 • Fr 737cover 600x600

  Reference Recordings FR-737

 • I 112 main

  MR CD I-112

Ly051

4

[Stikhira na] Slava i nyne

Sticheron after Glory... now and ever [of the Praises]

[S. Op. 33, No. 4]

[Melody of the Kievan Monastery of the Caves]

SATB

4

Ly051

Ly052

5

V molitvakh

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

[S. Op. 33, No. 5]

Kontakion for the Dormition of the Most Holy Mother of God

TTB

2

Ly052

Click [-] to hide
Ly048

Preukrashennaia

Lvovsky, Grigory

Adorned with divine glory

[S. Op. 33, No. 1]

Dormition of the Theotokos

Heirmoi from the kanon for Dormition

SAT(div)B

First printed edition

4

Ly048

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

1