Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Pentecost

19 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
De069

Dukh Tvoi blagii

Degtiaryov, Stepan

Let Thy good Spirit

N.O.N.

Sacred concerto for Pentecost

Ps. 142[143]:10

SATB

No. 19, pp. 42-44, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 6 Kondaki na akafistakh, pripevy, i kontserty dvunadesiatym prazdnikam, ed. by S. Panchenko, P. Kireev, 1913

Printed edition

3

De069

Cn181

Dukh Tvoi blagii

Chesnokov, Pavel

Let Thy Holy Spirit

Op. 25, No. 10

Communion Hymn for Pentecost

Ps. 142[143]:10

S(div)AT(div)B(div)

PJu #33600 n.d.

First printed edition

4

Cn181

Desiat' prichastnykh

 • Cn181 search

  MR Cn181

 • D91hxrenq1dqa 600

  Quobuz-Cn181

Dukh Tvoi blagii nastavit mia

Lomakin, Gavriil

Thy good Spirit shall lead me

Communion Hymn for Pentecost

Not found

Lk058

 • N083 263x 379

  LB-Spring-83

Gospodi, Svitago Dukha nashestvie poslal esi na mia (poslal esi nam)

Degtiaryov, Stepan

Lord, Thou hast sent the Holy Spirit upon me (us)

Sacred concerto for the feast of the Holy Trinity

Not found

De044

Ar017 7 09

Irmosy drugago kanona na Sv. Piatidesiatnitsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi of the other canon for Holy Pentecost

Pontom pokry

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 08

Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Holy Pentecost

Bozhestvennym pokroven

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ni110

[Litiinaia stikhira] Na Sv. Piatidesiatnitsu

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for Pentecost

Op. 47, No. 8

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38262 n.d.

First printed edition

3

Ni110

De105

Preslavnaia dnes'

Degtiaryov, Stepan

All the nations beheld glorious things this day

N.O.N.

Sacred concerto for Pentecost

Sticheron for Pentecost

S(div)ATB

No. 15, pp. 31-36, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii dlia malogo smeshannogo khora, No. 6 Kondaki na akafistakh, pripevy, i kontserty dvunadesiatym prazdnikam, ed. by S. Panchenko, P. Kireev, 1913

Printed edition

Also in vol.: Istoricheskaia khrestomatiia tserkovnogo peniia, Vol. VII, ed. by M. Gol'tison, M. 415 P. n.d.

6

De105

Priidite vospoim Spasovo tridnevnoe vozstanie

Degtiaryov, Stepan

Come, let us praise the Savior's resurrection on the third day

Sacred concerto for Pentecost

Not found

De109

Am042

No. 42 - Stikhera po 50 psalme i na Khvalitekh v nedeliu Piatidesiatnitsy

Allemanov, Archpriest Dmitry

Sticheron after Psalm 50 and the Praises on the Sunday of Pentecost

S. Op. 42

Tsariu nebesnyi

SATB

PJu #19204 n.d.

First printed edition

2

Am042