Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Pentecost

18 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

Dukh Tvoi blagii

Degtiaryov, Stepan

Let Thy good Spirit

N.O.N.

Pentecost

Sacred concerto for Pentecost

Ps. 142[143]:10

pp. 44-45, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 6 Kondaki na akafistakh, pripevy, i kontserty dvunadesiatym prazdnikam, ed. by S. Panchenko, P. Kireev, 1913

Printed edition

De069

Cn181

Dukh Tvoi blagii

Chesnokov, Pavel

Let Thy Holy Spirit

Op. 25, No. 10

Pentecost

Communion Hymn for Pentecost

Ps. 142[143]:10

S(div)AT(div)B(div)

PJu #33600 n.d.

First printed edition

4

Cn181

Desiat' prichastnykh

10

  • Cn181 search

    MR Cn181

Gospodi, Svitago Dukha nashestvie poslal esi na mia (poslal esi nam)

Degtiaryov, Stepan

Lord, Thou hast sent the Holy Spirit upon me (us)

Pentecost

Sacred concerto for the feast of the Holy Trinity

Not found

De044

Ar017 7 09

Irmosy drugago kanona na Sv. Piatidesiatnitsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi of the other canon for Holy Pentecost

Pontom pokry

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Pentecost

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

9

Ar017 7 08

Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Holy Pentecost

Bozhestvennym pokroven

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Pentecost

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

8

Ni110

[Litiinaia stikhira] Na Sv. Piatidesiatnitsu

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for Pentecost

Op. 47, No. 8

Pentecost

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38262 n.d.

First printed edition

3

Ni110

Preslavnaia dnes'

Degtiaryov, Stepan

All the nations beheld glorious things this day

N.O.N.

Pentecost

Sacred concerto for Pentecost

Sticheron for Pentecost

In vol.: Istoricheskaia khrestomatiia tserkovnogo peniia, Vol. VII, ed. by M. Gol'tison, M. 415 P. n.d.

Printed edition

Not found

De105

Priidite vospoim Spasovo tridnevnoe vozstanie

Degtiaryov, Stepan

Come, let us praise the Savior's resurrection on the third day

Pentecost

Sacred concerto for Pentecost

Not found

De109

Am042

No. 42 - Stikhera po 50 psalme i na Khvalitekh v nedeliu Piatidesiatnitsy

Allemanov, Archpriest Dmitry

Sticheron after Psalm 50 and the Praises on the Sunday of Pentecost

S. Op. 42

Tsariu nebesnyi

Pentecost

SATB

PJu #19204 n.d.

First printed edition

2

Am042

Ks092

Tropar' [v den' Sv. Troitsy]

Kastalsky, Alexander

The Troparion of Pentecost

S. Op.35

Znamenny Chant, T.8

Pentecost

SSATTB

First printed edition

2

Ks092

V den' Sv. Troitsy

1