Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Common

115 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

No. 89 - Angel vopiiashe

Azeyev, Evstafy

The angel cried out

Common [Russian Greek] Chant

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az067

Gr024

No. 2 - Antifony - Blagoslovi, dushe moia, Gospoda

Gretchaninoff, Alexander

Antiphons- Bless the Lord, O my soul

Op. 29, No. 2

Common [Russian Greek] chant

Ps. 102[103]:1-2

S(div)AT(div)B

First printed edition

2

Gr024

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

No. 1. Blagoslovi, dushe. Ekteniia velikaia

Chesnokov, Pavel

Bless the Lord, O my soul. The Great Litany.

Op. 50[a], No. 1

Common Moscow Chant

Ps.103

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn296

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

No. 2. Blazhen muzh. Ekteniia malaia.

Chesnokov, Pavel

Blessed is the man. Little Litany.

Op. 50[a], No. 2

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn297

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Cn113 120

Bog Gospod' i Voskresnye tropari

Chesnokov, Pavel

The Lord is God and Resurrectional Troparia

Op. 19

[Common (Russian Greek and Kievan) Chants]

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #32487-94 n.d.

First printed edition

24

Cn113-120

8 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Cn113

1

Glas pervyi - Kameni zapechatanu ot Iudei

Tone 1 - When the stone had been sealed

Op.19, No. 1

4

Cn113

Cn114

2

Glas vtoryi - Egda snizshel esi

Tone 2 - When Thou didst descend

Op.19, No. 2

3

Cn114

Cn115

3

Glas tretii - Da veseliatsia nebesnaia

Tone 3 - Let the heavens rejoice

Op.19, No. 3

3

Cn115

Cn116

4

Glas chetvertyi - Svetluiu voskreseniia propoved'

Tone 4 - The joyful news of the Resurrection

Op.19, No. 4

3

Cn116

Cn117

5

Glas piatyi - Sobeznachal'noe Slovo Ottsu

Tone 5 - Let us the faithful praise and worship the Word

Op.19, No. 5

3

Cn117

Cn118

6

Glas shestyi - Angel'skie sily na grobe Tvoem

Tone 6 - The Angelic Powers were at Thy tomb

Op.19, No. 6

3

Cn118

Cn119

7

Glas sed'myi - Razrushil esi krestom Tvoim smert'

Tone 7 - By Thy cross Thou didst destroy death

Op.19, No. 7

3

Cn119

Cn120

8

Glas os'myi - S vysoty snizshel esi

Tone 8 - Thou didst descend from on high

Op.19, No. 8

2

Cn120

Click [-] to hide
Cn274

Bog Gospod'... Spasi, Gospodi, liudi Tvoia

Chesnokov, Pavel

God is the Lord... O Lord, save Thy people

Op. 46

Common chant, T. 1

Troparion of the Holy Cross

SSATTB(div)

PJu # 38325

First printed edition

2

Cn274

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

“Bog Gospod’” i Tropari Voskresnye 8-mi glasov

Izvekov, Priest Georgi

“The Lord is God” and Resurrectional Troparia in the 8 Tones

Common Chant

SATB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz022

  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

No 5. Bogoroditse Devo. Budi imia Gospodne.

Chesnokov, Pavel

Rejoice, O Virgin. Blessed be the name.

Op. 50[a], No. 5

Common Moscow Chant

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn300

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

Ar001 16

[Dostoino est']

Arkhangelsky, Alexander

[It Is Truly Meet]

From the Obikhod notnago peniia [Common Chant, T8]

SATB

First printed edition

2

Ar001-16

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Dostoyno est’

Gretchaninoff, Alexander

It Is Truly Meet

Op. 80, No. 1

Common Chant T.8

S(div)A(div)T(div)B(div)

M. Gutheil, 1918

Not found

Gr086

  • Fr 737cover 600x600

    Reference Recordings FR-737

  • Kxpqn7jjo28ra 600

    Quobuz-Gr086