Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

311 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ni063

No. 4 - Alliluia i Egda slavnii uchenitsy

Nikolsky, Alexander

Alleluia... When the glorious disciples

Op. 35, No. 4

[Znamenny Chant]

Great and Holy Thursday

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

6

Ni063

Pesnopeniia Strastnoi Sedmitsy

4

Ni083

No. 8 - Angel vopiiashe

Nikolsky, Alexander

The angel cried out

Op. 37, No. 8

[Znamenny Chant]

Pascha (Easter)

Festal Hymn to the Mother of God at Paschaltide

S(div)A(div)T(div)B

First printed edition

3

Ni083

Pesnopeniia Sv. Paskhi

8

Ks081

Angel vopiiashe

Kastalsky, Alexander

The Angel cried out

S.Op. 31

Znamenny Chant

Pascha (Easter)

Hymn to the Mother of God at Paschaltide

S(div)AT(div)B

V. Grosse #A.29 K.

First printed edition

2

Ks081

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ly024

Arkhangel'skii glas

Lvovsky, Grigory

With the voice of the Archangel

S. Op. 14

[Znamenny Chant]

Annunciation

Magnification for Annunciation

SSA Trio

#L.14 1888

First printed edition

1

Ly024

To007

Arkhangel'skii glas

Tolstiakov, Nikolai

With the voice of the Archangel

Op. 2, No. 2

Znamenny Chant

Annunciation

Magnification for the Annunciation

SSA Trio and S(div)AT(div)B(div) Chorus

PJu #32906 n.d.

First printed edition

5

To007

Ra031

No. 9 - Blagosloven esi Gospodi

Rachmaninoff, Sergei

Blessed art Thou, O Lord

Op. 37, No. 9

Little Znamenny Chant

Blessed Art Thou, O Lord (Evlogitaria)

Psalm 118[119] and Resurrectional Matins Troparia

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

13

Ra031

Vsenoshchnoe bdenie

9

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
  • Ra031 search

    MR Ra031

  • A128 small

    MR Ra031

Ks030

Blagoslovi, dushe moya, Ghospoda

Kastalsky, Alexander

Bless the Lord, O my soul

S.Op. 24a

Znamenny Chant [abbreviated]

Bless the Lord (at Vigil)

Introductory Psalm

Psalm 103[104]

SSATTB

V. Grosse #A.22 K. 1900

First printed edition

No. 1, for small choir

2

Ks030

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks031

Blagoslovi, dushe moya, Ghospoda

Kastalsky, Alexander

Bless the Lord, O my soul

S.Op. 24b

Znamenny Chant

Bless the Lord (at Vigil)

Introductory Psalm

Psalm 103[104]

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #A.22 K. 1900

First printed edition

Defective original. No. 2, the same chant, more complete, for large choir

3

Ks031

Ar017 6 42

[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Annunciation of the Most-Holy Mother of God] Magnification

Arkhangel’skii glas

Znamenny Chant

Annunciation

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-42

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

42

Blazhen muzh [No. 2], glas 2, d-moll

Izvekov, Priest Georgi

Blessed Is the man [No. 2], Tone 2, D minor

Znamenny Chant

Blessed Is the Man

First Antiphon of the First Kathisma

S(div)A(div)T(div)B(div)

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz003

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224