Stikhiry na Preobrazhenie Gospodne

Kastalsky, Alexander

Stikhiry na Preobrazhenie Gospodne

Stichera for the Transfiguration of the Lord

Ks136

S.Op. 60

[Znamenny Chant], T.4, Pattern Melody: Zvannyi svyshe

Stichera at the Praises for Transfiguration

Prezhde chestnago kresta Tvoego

SSATTB

PJu #32209 n.d.

4

First printed edition

Ks136