Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Exaltation of the Cross

40 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Cn274

Bog Gospod'... Spasi, Gospodi, liudi Tvoia

Chesnokov, Pavel

God is the Lord... O Lord, save Thy people

Op. 46

Common chant, T. 1

Troparion of the Holy Cross

SSATTB(div)

PJu # 38325

First printed edition

2

Cn274

Posledovanie molebnago peniia ko Gospodu Bogu, pevaemago vo vremia brani protiv supostatov nakhodiashchikh na ny

Pa032 037

Chin Vozdvizheniia Kresta

Panchenko, Semyon

Hymns for the Elevation of the Cross

Op. 25

First printed edition

35

Pa032-037

6 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Pa032

1

No. 1 - Velichanie

The Magnification

Op. 25, No. 1

S(div)AT(div)B(div)

1

Pa032

Pa033

2

No. 2 - Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

Op. 25, No. 2

S(div)A(div)T(div)B(div)

15

Pa033

Pa034

3

No. 3 - Mnogokratnoe Gospodi pomilui

Multifold Lord, have mercy

Op. 25, No. 3

S(div)AT(div)B

6

Pa034

Pa035

4

No. 4 - Krestu tvoemu

Before Thy Cross

Op. 25, No. 4

SATB; SSAA; TBB

5

Pa035

Pa036

5

No. 5 - Ektenii posle Slavosloviia

Litanies after the Great Doxology

Op. 25, No. 5

SA(div)T(div)B

2

Pa036

Pa037

6

No. 6 - Okonchanie utreni

The conclusion of Matins

Op. 25, No. 6

S(div)ATB

6

Pa037

Click [-] to hide
Ly053

Gospodi, pomilui pri Vozdvizhenii Kresta Gospodnia

Lvovsky, Grigory

Lord have mercy at the Exaltation of the Cross

S. Op. 34

SATB

#34 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Ly053

  • Ly053 search

    MR Ly053

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

Kastalsky, Alexander

Heirmoi for the Elevation of the Cross

S.Op. 34

SSATTB

PJu #28494 1903

First printed edition

Defective original

8

Ks089-091

3 Click [+] to expand

New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks089

1

Krest nachertav Moisei

Moses inscribed a Cross

Common Chant

6

Ks089

Ks090

2

Velichai, dushe moia... Tain esi Bogoroditse rai

Magnify, O my soul... You are a Mystical Paradise

[Znamenny Chant]

Refrain and Heirmos of the 9th Ode

3

Ks090

Ks091

3

Velichai, dushe moia... Snediiu dreva

Magnify, O my soul... Today the death that

[Znamenny Chant]

Refrain and Heirmos of the 9th Ode of the 2nd canon

2

Ks091

Click [-] to hide
Ar017 7 13

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Exaltation of the Precious Cross of the Lord

Krest nachertav Moisei

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

No. 25 - Krest khranitel'

Azeyev, Evstafy

The Cross is the guardian

Sacred concerto

Exaposteilarion for the Elevation of the Cross

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az059

No. 21 - Krest khranitel'

Azeyev, Evstafy

The Cross is the guardian

See Az 059 above

Sacred concerto

Exaposteilarion for the Elevation of the Cross

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az059a

Ar006a

Krest khranitel’ vseia vselennyia

Arkhangelsky, Alexander

The Cross is the Guardian

S. Op. 8a

Exaposteilarion for feasts of the Cross

Arr for SSAA by the composer

G. Shmidt #A.20 1889

First printed edition

Defective original

2

Ar008a

Ar008

Krest khranitel’ vseia vselennyia

Arkhangelsky, Alexander

The Cross is the Guardian

S. Op. 8

Exaposteilarion for feasts of the Cross

SATB

G. Shmidt #A.8 1888

First printed edition

2

Ar008

Ks089

Krest nachertav Moisei

Kastalsky, Alexander

Moses inscribed a Cross

Common Chant

First printed edition

6

Ks089

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta