Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Common

115 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 7 08

Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Holy Pentecost

Bozhestvennym pokroven

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 11

Irmosy na Uspenie Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Dormition of the Mother of God

Preukrashennaia bozhestvennoiu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 05

Irmosy na Vkhod Gospoden’ vo Ierusalim

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Entry of the Lord into Jerusalem

Iavishasia istochnitsy bezdny

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 13

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Exaltation of the Precious Cross of the Lord

Krest nachertav Moisei

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar017 7 07

Irmosy na Voznesenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Ascension of the Lord

Spasiteliu Bogu

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-07

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

 • N077 263x 379

  LB-Spring-77

Ar002 31

Irmosy voskresnye – glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 1

Tvoia pobeditel’nitsa desnitsa

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-31

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 33

Irmosy voskresnye – glas 3i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 3

Vody drevle maniem bozhestvennym

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-33

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 34

Irmosy voskresnye – glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 4

Moria chermnuiu puchinu

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-34

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 35

Irmosy voskresnye – glas 5i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 5

Konia i vsadnika v more Chermnoe

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-35

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 36

Irmosy voskresnye – glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

Resurrectional Heirmoi – Tone 6

Iako po sukhu pesheshestvovav Izrail’

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar002-36

Penie Vsenoshchnago Bdeniia