Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Sv. Piatidesiatnitsu

Heirmoi for Holy Pentecost

Ar017 7 08

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Bozhestvennym pokroven

SATB

4

First printed edition

Ar017-7-08

New Editions
  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Listen
Purchase Track or Album