Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Heirmoi for the Exaltation of the Precious Cross of the Lord

Ar017 7 13

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Krest nachertav Moisei

SATB

4

First printed edition

Ar017-7-13

New Editions
  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Listen
Purchase Track or Album