Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Great and Holy Thursday

33 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 7 22

Arkhangelsky, Alexander

Vo Sviatyi i velikii Chetvertok na utreni. [Irmosy]

On Holy and Great Thursday at Matins. [Heirmoi]

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-22

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar001 46

Arkhangelsky, Alexander

Vo sv. Velikii Chetvertok vmesto Kheruvimskoi pesni

On Great and Holy Thursday in place of the Cherubic Hymn

From the Obikhod notnago peniia [Znamenny Chant]

SATB

First printed edition

3

Ar001-46

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar001 48

Arkhangelsky, Alexander

Zadostoinik v Velikii Chetvertok

The Festal Hymn to the Theotokos on Holy Thursday

From the Obikhod notnago peniia [Znamenny Chant]

SATB

First printed edition

2

Ar001-48

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar017 2 23

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok – Na Liturgii] Prokimen i Vmesto “Videkhom svet istinnyi” i “Da ispolniatsia usta nasha”

[Holy and Great Thursday – At Liturgy] Prokimenon and Instead of “We have seen the true light” and “Let our mouths be filled”

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-23

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

Ar017 2 21

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok – Prokimny na 1m chase]

[Holy and Great Thursday – Prokeimena at the 1st Hour]

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-21

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

Ar017 2 20

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Irmosy, glas 6i

[Holy and Great Thursday] Heirmoi, Tone 6

From the Irmologion of Znamenny Chant

SATB

First printed edition

7

Ar017-2-20

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

Ar017 2 22

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

[Holy and Great Thursday] At Vespers – Stichera at “Lord, I have cried” [and Prokimena]

SATB

First printed edition

4

Ar017-2-22

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

Ar017 2 19

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Tropar’, glas 8i

[Holy and Great Thursday] Troparion, Tone 8

From the Obikhod notnago peniia, Kievan Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-19

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

Ar017 2 24

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Piatok] Na utreni, Pred Evangeliem i Posle Evangeliia

[Holy and Great Friday] At Matins, Before and After the Gospel

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-24

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

Bo050

Bortniansky, Dmitry

Vecheri Tvoeia tainyia

Of Thy mystical supper

S. Op.43

Cherubic Hymn and Communion Hymn for Holy Thursday

SSAATBB Soli and SATB-SATB Chorus

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

9

Bo050

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye