Vo Sviatyi i velikii Chetvertok na utreni. [Irmosy]

Arkhangelsky, Alexander

Vo Sviatyi i velikii Chetvertok na utreni. [Irmosy]

On Holy and Great Thursday at Matins. [Heirmoi]

Ar017 7 22

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Sechenoe sechetsia

SATB

5

First printed edition

Ar017-7-22

New Editions
  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Listen
Purchase Track or Album