[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Tropar’, glas 8i

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Tropar’, glas 8i

[Holy and Great Thursday] Troparion, Tone 8

Ar017 2 19

From the Obikhod notnago peniia, Kievan Chant

Egda slavnii uchenitsy

SATB

2

First printed edition

Ar017-2-19