[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Chetvertok] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

[Holy and Great Thursday] At Vespers – Stichera at “Lord, I have cried” [and Prokimena]

Ar017 2 22

Stekaetsia prochee soborishche

SATB

4

First printed edition

Ar017-2-22