Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Dormition of the Theotokos

33 results found

Sort by:
Am045

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 45 - V den' Uspeniia Presviatoi Bogoroditsy

On the day of the Dormition of the All-Holy Mother of God

S. Op. 45

Sticheron at "Lord, I have cried"

SATB

PJu #19207 n.d.

First printed edition

Defective original

2

Am045

Am046

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 46 - V den' Uspeniia Presviatoi Bogoroditsy: Stikhira na litii (I nyne)

On the day of the Dormition of the All-Holy Mother of God: Sticheron at Litya (Now and ever)

S. Op. 46

SATB

PJu #19208 n.d.

First printed edition

2

Am046

Ar017 7 11

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Uspenie Bogoroditsy

Heirmoi for the Dormition of the Mother of God

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

11

Ar001 38

Arkhangelsky, Alexander

Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

For the Dormition of the Most Holy Theotokos

From the Obikhod notnago peniia, [Russian “Greek” Chant]

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-38

Penie Bozhestvennoi Liturgii

39

Ar017 5 16

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Irmosy, glas 1i

[Dormition of the Mother of God] Heirmoi, Tone 1

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

8

Ar017-5-16

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

16

Ar017 5 17

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na khvalitekh

[Dormition of the Mother of God] At the Praises

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-17

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

17

Ar017 5 11

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na litii, glas 1i

[Dormition of the Mother of God] At Litya, Tone 1

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

11

Ar017 5 12

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na stikhovne, glas 4i

[Dormition of the Mother of God] At the Aposticha, Tone 4

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

12

Ar017 5 15

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Prokimen i Posle Evangeliia

[Dormition of the Mother of God] Prokeimenon and After the Gospel

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

15

Ar017 5 10

Arkhangelsky, Alexander

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Dormition of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

SATB

First printed edition

4

Ar017-5-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

10