Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Meeting of the Lord

15 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am038

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 38 - V den' Streteniia Gospodnia

On the day of the Meeting of the Lord

S. Op. 38

Sticheron at Litya

SATB

PJu #19200 n.d.

First printed edition

2

Am038

Ar017 7 04

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Sretenie Gospodne

Heirmoi for the Meeting of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-7-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

4

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar001 31

Arkhangelsky, Alexander

Na Sretenie Gospodne

For the Meeting of the Lord

From the Obikhod notnago peniia, Russian “Greek” Chant

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

3

Ar001-31

Penie Bozhestvennoi Liturgii

32

Ar017 6 36

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Irmosy, glas 3i

[Meeting of the Lord] Heirmoi, Tone 3

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

6

Ar017-6-36

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

36

Ar017 6 37

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Na khvalitekh, glas 6i

[Meeting of the Lord] At the Praises, Tone 6

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-37

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

37

Ar017 6 32

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Na litii stikhira, glas 1i

[Meeting of the Lord] Sticheron at the Litya, Tone 1

SATB

First printed edition

3

Ar017-6-32

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

32

Ar017 6 33

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Na stikhovne stikhira, glas 7i

[Meeting of the Lord] Sticheron at the Aposticha, Tone 7

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-33

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

33

Ar017 6 31

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Meeting of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-31

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

31

Ar017 6 34

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Tropar’, glas 1i

[Meeting of the Lord] Troparion, Tone 1

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-34

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

34

Ar017 6 35

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Velichanie i Prokimen

[Meeting of the Lord] Magnification and Prokeimenon

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-35

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

35