Na Sretenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Na Sretenie Gospodne

For the Meeting of the Lord

Ar001 31

From the Obikhod notnago peniia, Russian “Greek” Chant

Festal Hymn to the Theotokos

Bogoroditse Devo... V zakone seni

SATB

3

First printed edition

Ar001-31