[Sretenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Sretenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[Meeting of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

Ar017 6 31

Glagoli Simeone

SATB

2

First printed edition

Ar017-6-31