Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Great Compline

9 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar002 74

Arkhangelsky, Alexander

S nami Bog

God Is With Us

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

1

Ar002-74

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

74

Cn228

Chesnokov, Pavel

S nami Bog

God is with us

Op. 40, No. 6

Isaiah 8:8-10, 12-14, 17-18, 9:2, 6

S(div)AT(div)B(div) and Tenor Solo

PJu #37937 n.d.

First printed edition

6

Cn228

  • Cn228 search

    MR Cn228

Degtiaryov, Stepan

S nami Bog

God is with us

N.O.N.

SATB

No. 7, p. 4, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 7 Rozhdestvenskikh pesnopenii, ed. by N. D. Lebedev. P. Kireev 1913

Printed edition

De116

Ks011

Kastalsky, Alexander

S nami Bog

God is with us

S.Op. 9a

Znamenny Chant

Isaiah 8:8-10, 12-14, 17-18, 9:2, 6

SSATTB

V. Grosse #A.7 K. 1898

First printed edition

2

Ks011

  • Ks011 search

    MR Ks011

Ly039

Lvovsky, Grigory

Gospodi, ashche ne bykhom

Lord, were it not for Thy saints

S. Op. 28

Melody from the Obikhod notnago peniia

Lenten Troparia at Great Compline

SATB

V. Grosse #A. 9 К. 1900

First printed edition

Defective original

9

Ly039

Ly026

Lvovsky, Grigory

S nami Bog

God is with us

S. Op. 16

Znamenny Chant

Isaiah 8:8-10, 12-14, 17-18, 9:2, 6

SATB

#L.16 1892

First printed edition

Defective original

8

Ly026

Metallov, Archpriest Vasily

No. 13 S nami Bog

God is with us

Znamenny Chant

SATB

PJu #17273 17381

First printed edition.

Me013

Tr039

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 24 - S nami Bog

God is with us

Obikhod notnago peniia, pt. 1, p. 11

Isaiah 8:8-10, 12-14, 17-18, 9:2, 6

S(div)A(div)T(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

2

Tr039

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

24

Ya017

Yaichkov, Dmitry

No. 1 - S nami Bog

God is with us

Znamenny Chant

Isaiah 8:8-10, 12-14, 17-18, 9:2, 6

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

2

Ya017

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov. Tetrad' II-ia.

1