Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: A Mercy of Peace

123 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Az027

Azeyev, Evstafy

Milost' mira No. 1

A mercy of peace

Op. 4, No. 4

Anaphora

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

6

Az027

Azeyev, Evstafy

No. 14 - Milost' mira No. 1

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az051

Azeyev, Evstafy

No. 15 - Milost' mira No. 2

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az052

Azeyev, Evstafy

No. 16 - Milost' mira No. 3

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az053

Azeyev, Evstafy

No. 60 - Milost' mira No. 1

A mercy of peace

See Az 051 above

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az051a

Bagretsov, Fedor

[No. 24] Milost' mira

A mercy of peace

Anaphora

SAT(div)B and ATB Solo

No. 24, pp. 39-40, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora, pod redaktsiei E. S. Azeeva, No. 1, Na Liturgii, P. Kireev, 1912.

Printed edition

Sb-PK001-24

No. 1 – Na Liturgii - Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora, pod redaktsiei E. S. Azeeva

Berezovsky, Maksim

Milost' mira

A mercy of peace

N.O.N.

SATB

Not found

Be011

Bogoslovsky, Sergei

No. 6. Milostʹ mira

A Mercy of Peace

SATB and T or B Solo

PJu #37911

Bg006

Ch023

Chesnokov, Alexander

No. 15 - Milost' mira

A mercy of peace

Op. 8, No. 15

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

Defective original

5

Ch023

Liturgiia sv. Ioanna Zlatoustago

  • Uyzyss3veac1b 600

    Quobuz-Ch023

Cn290

Chesnokov, Pavel

Milost' mira

A Mercy of Peace

Op. 48, No.3

Anaphora

S(div)AT(div)BB

T.Kh.I. 18

First printed edition

8

Cn290