Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: A Mercy of Peace

116 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

Azeyev, Evstafy

No. 15 - Milost' mira No. 2

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az052

Azeyev, Evstafy

No. 16 - Milost' mira No. 3

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az053

Azeyev, Evstafy

No. 60 - Milost' mira No. 1

A mercy of peace

See Az 051 above

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az051a

Berezovsky, Maksim

Milost' mira

A mercy of peace

N.O.N.

SATB

Not found

Be011

Bogoslovsky, Sergei

No. 6. Milostʹ mira

A Mercy of Peace

SATB and T or B Solo

PJu #37911

Bg006

Ch023

Chesnokov, Alexander

No. 15 - Milost' mira

A mercy of peace

Op. 8, No. 15

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

Defective original

5

Ch023

Liturgiia sv. Ioanna Zlatoustago

15

Cn290

Chesnokov, Pavel

Milost' mira

A Mercy of Peace

Op. 48, No.3

Anaphora

S(div)AT(div)BB

T.Kh.I. 18

First printed edition

8

Cn290

Cn199

Chesnokov, Pavel

Milost' mira

A mercy of peace

Op. 33, No. 3

Znamenny Chant

SAT(div)B(div)

PJu #34356 n.d.

First printed edition

3

Cn199

Cn200

Chesnokov, Pavel

Milost' mira

A mercy of peace

Op. 33, No. 4

Kievan Chant (variant)

SAT(div)B(div)

PJu #34357 n.d.

First printed edition

3

Cn200

Cn187

Chesnokov, Pavel

Milost' mira

A mercy of peace

Op. 27, No. 6

Kievan Chant

SAT(div)B(div)

PJu #33933 n.d.

First printed edition

3

Cn187

  • Cn187b main

    MR-Cn187b

  • Jpxf4q8t4iotc 600

    Quobuz-Cn187