No. 60 - Milost' mira No. 1

Azeyev, Evstafy

No. 60 - Milost' mira No. 1

A mercy of peace

See Az 051 above

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp.

Az051a