No. 14 - Milost' mira No. 1

Azeyev, Evstafy

No. 14 - Milost' mira No. 1

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az051