No. 84 - Vyp.III. Irmosy voskresnye 8-mi glasov

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 84 - Vyp.III. Irmosy voskresnye 8-mi glasov

Part III. Resurrectional Heirmoi in the 8 tones

Am084

S. Op. 84

SATB

PJu #22038 1898

35

First printed edition

In vol.: Garmonizatsiia drevle-russkogo tserkovnogo peniia znamennogo raspeva po khristiansko-vizantiiskoi teorii i zakonam tserkovnogo osmoglasiia

Am084