No. 4 - Khristos voskrese

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 4 - Khristos voskrese

Christ is risen

Am097

S. Op.

Byzantine melody

Troparion of Pascha

SAT(div)B

PJu #30311 n.d.

2

First printed edition

In vol.: Vizantiiskie tserkovnye melodii (garmonizirovannye) (Obychnoe)

Am097