Vyp.II. Osmoglasie

Allemanov, Archpriest Dmitry

Vyp.II. Osmoglasie

Part II. The Eight Tones (Octoechos)

Am ob2

Common chant

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #899 Moscow 1910

190

First printed edition

In vol.: Obikhod tserkovnago peniia obychnago napeva, dlia bol'shogo i malogo khorov.

Am-Ob2