Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Single Gender Chorus

189 results found

Sort by:

Da ispravitsia molitva moia No. 2

Turenkov, Aleksei

Let my prayer arise

Pre-Sanctified Liturgy

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB

No. 30 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh kompozitorov, dlia muzhskogo khora; v perelozhenii i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev n.d., pp. 53-54

First printed edition

Tu023

Az019

[No. 15] - Da ispravitsia molitva moia

Azeyev, Evstafy

Let my prayer arise

N.O.N.

Pre-Sanctified Liturgy

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

SSAA or TTBB

K.1983 G. 1884

First printed edition

Defective original

4

Az019

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

15

Gn003

Da ispravitsia molitva moia

Glinka, Mikhail

Let my prayer arise

N.O.N.

Russian “Greek” Chant

Pre-Sanctified Liturgy

Prokeimenon at Liturgy of Pre-Sanctified Gifts

Ps. 140[141]:2-4

TTB

PJu #3260; M. 90 P. 1878

First printed edition

Defective original

4

Gn003

Cn049

Da molchit vsiakaia plot'

Chesnokov, Pavel

Let all mortal flesh keep silent

Op. 9, No. 30

Great and Holy Saturday

Cherubic Hymn for Holy Saturday

SSAA

PJu #31515 n.d.

First printed edition

2

Cn049

Sh001

Dogmatik 3-go glasa

Shvedoff, Constantine

Theotokion-Dogmatikon in the Third Tone

S. Op.1

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TB

PJu #34309 n.d.

First printed edition

3

Sh001

Sh002

Dogmatik 2-go glasa

Shvedoff, Constantine

Theotokion-Dogmatikon in the Second Tone

S. Op.2

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TTB

PJu #34310 n.d.

First printed edition

2

Sh002

Sh003

Dogmatik 5-go glasa

Shvedoff, Constantine

Theotokion-Dogmatikon in the Fifth Tone

S. Op.3

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TTB

PJu #34311 n.d.

First printed edition

3

Sh003

No. 18 - Dostoino est'

Azeyev, Evstafy

It is truly meet

It Is Truly Fitting

Hymn to the Mother of God

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az054

No. 77 - Dostoino est'

Azeyev, Evstafy

It is truly meet

It Is Truly Fitting

Hymn to the Mother of God

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az065

Az009

[No. 5] - Dostoino est' [No. 1]

Azeyev, Evstafy

It is truly meet

N.O.N.

It Is Truly Fitting

Hymn to the Mother of God

K.1983 G. 1884

Not found

Not found

3

Az009

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

5