Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Dormition of the Theotokos

33 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 5 12

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Na stikhovne, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] At the Aposticha, Tone 4

Priidite vospoem liudie

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 15

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Prokimen i Posle Evangeliia

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Prokeimenon and After the Gospel

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 10

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Stichera at “Lord, I have cried”

O, divnoe chudo

SATB

First printed edition

4

Ar017-5-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 13

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Tropar’, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Troparion, Tone 1

V rozhdestve devstvo sokhranila esi

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Ar017 5 14

[Uspenie Presv. Bogoroditsy] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Dormition of the Mother of God] Magnification

Velichaem Tia, preneporochnaia

Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-14

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

Am045

No. 45 - V den' Uspeniia Presviatoi Bogoroditsy

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of the Dormition of the All-Holy Mother of God

S. Op. 45

O divnoe chudo

Sticheron at "Lord, I have cried"

SATB

PJu #19207 n.d.

First printed edition

Defective original

2

Am045

Am046

No. 46 - V den' Uspeniia Presviatoi Bogoroditsy: Stikhira na litii (I nyne)

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of the Dormition of the All-Holy Mother of God: Sticheron at Litya (Now and ever)

S. Op. 46

Vospoite liudie

SATB

PJu #19208 n.d.

First printed edition

2

Am046

Ly052

V molitvakh

Lvovsky, Grigory

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

[S. Op. 33, No. 5]

Kontakion for the Dormition of the Most Holy Mother of God

TTB

First printed edition

2

Ly052

Penie iz akafista Uspeniiu Presviatyia Bogoroditsy

Ra001

V molitvakh neusypaiushchuiu Bogoroditsu

Rachmaninoff, Sergei

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

N.O.N. [1893]

Kontakion for the Dormition of the Mother of God

S(div)A(div)T(div)B

In vol.: S. Rakhmaninov, Tri khora [Three choruses], I. Iordan and G. Kirkor, eds., Moscow: Muzyka, 1972

First published edition

7

Ra001

 • Ra001 main

  Ra001

 • C003 small

  MRCD C003

 • C095 small

  MRCD C095

Go005

V molitvakh neusypaiushchuiu Bogoroditsu (Kondak Uspeniiu Presviatoi Bogoroditsy)

Golovanov, Nikolai

The Mother of God, ever-vigilant in prayer

Оp. 1, No. 5

Kontakion for the Dormition of the Most Holy Mother of God

TTBB(div)

PJu #38704, n.d.

First published edition

Defective original

2

Go005

Pesnopeniia dlia muzhskogo khora. 1911-1915

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

 • Siovzhhox43ga 600

  Quobuz-Go005