Stikhiry na Voznesenie Gospodne

Kastalsky, Alexander

Stikhiry na Voznesenie Gospodne

Stichera for the Ascension of the Lord

Ks139

S.Op. 63

[Znamenny Chant], T.1. Pattern melody: Nebesnykh chinov

Stichera at the Praises

Angel'ski izhe v mire torzhestvuim

SSATTB

V. Grosse #A.49 K. n.d.

2

First printed edition

Ks139