Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Other All-Night Vigil Hymns

70 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar002 57

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 1go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 1

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar002-57

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 58

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 2go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 2

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-58

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 59

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 3go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 3

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar002-59

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 60

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 4go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 4

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-60

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 61

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 5go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 5

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar002-61

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 62

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 6go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 6

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar002-62

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 63

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 7go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 7

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

1

Ar002-63

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar002 64

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na Stikhovne 8go glasa

Theotokion at the Aposticha – Tone 8

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

2

Ar002-64

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

Ar017 7 01

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na prazdniki Presviatyia Bogoroditsy (Blagoveshchenie, Vvedenie vo khram i Uspenie)

Heirmoi for the Feasts of the Most-Holy Mother of God (Annunciation, Entrance into the Temple, and Dormition)

From the Krug tserkovnogo peniia Moskovskoi eparkhii

SATB

First printed edition

6

Ar017-7-01

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar002 25

Arkhangelsky, Alexander

Na kafizmakh

At the Kathismata

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

1

Ar002-25

Penie Vsenoshchnago Bdeniia