Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Great Doxology

30 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am025

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 25 - Slavoslovie velikoe No. 1

Great Doxology

S. Op. 25

S(div)ATB

PJu #19187 1893

First printed edition

8

Am025

Am008

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 8 - Velikoe Slavoslovie

Great Doxology

S. Op. 8

SATB(div)

PJu #17748 n.d.

First printed edition

8

Am008

Ar002 43

Arkhangelsky, Alexander

Slavoslovie velikoe

The Great Doxology

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

4

Ar002-43

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

43

Ar040

Arkhangelsky, Alexander

Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

S. Op. 19

Kievan Chant

SATB (Arkhangelsky's edition of Archimandrite Feofan's arrangement)

G. Shmidt #A.51 1893

First printed edition

6

Ar019

Ar085

Arkhangelsky, Alexander

[No. 14] Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

S. Op. 39, No. 14

Great Doxology

SATB and SATB Soli

First printed edition

4

Ar039-14

Penie Vsenoshnago Bdeniia

15

Azeyev, Evstafy

No. 21 - Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

Valaam Monastery Chant

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 40 pp. Not found.

Az076

Azeyev, Evstafy

[No. 21] Velikoe slavoslovie

Great Doxology

Valaam Melody

SATB

No. 21, pp. 35-39, in vol: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, dlia nebol'shogo smeshannogo khora iz proizvedenii sovremennykh avtorov, No. 13, Vsenoshchnoe bdenie, P. Kireev, 1915.

Printed edition

Sb-PK013-21

No. 13 – Vsenoshchoe bdenie.

21

Chesnokov, Pavel

No. 10. Slavoslovie velikoe. Ekteniia sugubaia. Ekteniia prositel’naia.

The Great Doxology. The Augmented Litany. The Litany of Supplication.

Op. 50[a], No. 10

Znamenny chant motives

S(div)AT(div)B(div)

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol. P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. II, Tetrad' pervaia: Vsenoshchnoe bdenie obychnogo napeva, Op. 50, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn305

Vsenoshnoe bdenie obychnogo napeva

10

Cn266

Chesnokov, Pavel

No. 9 - Slavoslovie velikoe

The Great Doxology

Op. 44, No. 9

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

12

Cn266

Glavneishie pesnopeniia Vsenoshchnogo bdeniia [No.2]

9

  • Cn266coverforweb search

    MR Cn266

Chesnokov, Pavel

Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

N.O.N.

SAT(div)B(div)

Cn3XX