Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Great Doxology

26 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am025

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 25 - Slavoslovie velikoe No. 1

Great Doxology

S. Op. 25

S(div)ATB

PJu #19187 1893

First printed edition

8

Am025

Am008

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 8 - Velikoe Slavoslovie

Great Doxology

S. Op. 8

SATB(div)

PJu #17748 n.d.

First printed edition

8

Am008

Ar002 43

Arkhangelsky, Alexander

Slavoslovie velikoe

The Great Doxology

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

4

Ar002-43

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

43

Ar040

Arkhangelsky, Alexander

Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

S. Op. 19

Kievan Chant

SATB (Arkhangelsky's edition of Archimandrite Feofan's arrangement)

G. Shmidt #A.51 1893

First printed edition

6

Ar019

Ar085

Arkhangelsky, Alexander

[No. 14] Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

S. Op. 39, No. 14

Great Doxology

SATB and SATB Soli

First printed edition

4

Ar039-14

Penie Vsenoshnago Bdeniia

15

Azeyev, Evstafy

No. 21 - Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

Valaam Monastery Chant

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 40 pp. Not found.

Az076

Cn266

Chesnokov, Pavel

No. 9 - Slavoslovie velikoe

The Great Doxology

Op. 44, No. 9

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

12

Cn266

Glavneishie pesnopeniia Vsenoshchnogo bdeniia [No.2]

9

  • Cn266coverforweb search

    MR Cn266

Cn313

Chesnokov, Pavel

Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

N.O.N.

SAT(div)B(div)

Printed from MS

8

Cn313

Cn004

Chesnokov, Pavel

Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

Op. 3, No. 4 (see also Op. 21, No. 19)

Znamenny Chant

SATB-SATB (divisi)

PJu #29958 1904

First printed edition

16

Cn004

Gr066

Gretchaninoff, Alexander

No. 9 - Velikoe slavoslovie

The Great Doxology

Op. 59, No. 9

S(div)A(div)T(div)B(div) and SSATT Soli

First printed edition

17

Gr066

Vsenoshchnoe bdenie

9

  • Gr066 search

    MR Gr066