Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Only-begotten Son

49 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album

Arkhangelsky, Alexander

Edinorodnyi Syne

Only-begotten Son

S. Op. 55, No. 2

SATB

G. Shmidt, A. 55

Not

Not found

Ar055-02

Penie iz Liturgii Sv. Ioanna Zlatoustago [No. 1]

2

Ar067 02

Arkhangelsky, Alexander

Edinorodnyi Syne

Only-begotten Son

S. Op. 67, [No. 2]

SATB

First printed edition

2

Ar067-02

Gospodi, pomilui, Edinorodnyi Syne, Priidite, poklonimsia, Trisviatoe, Gospodi, pomilui, Podai, Gospodi

2

Ar001 04

Arkhangelsky, Alexander

[I nyne... Edinorodnyi Syne]

[Now and ever... Only Begotten Son]

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

3

Ar001-04

Penie Bozhestvennoi Liturgii

4

Ar014

Arkhangelsky, Alexander

[No. 1a] Slava... Edinorodnyi Syne

Glory... Only-begotten Son

S. Op. 15-1a

Troparion after the Second Antiphon

SATB

First printed edition

2

Ar015-01a

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago (Zaupokoinaia)

2

  • N093 263x 379

    LB-Spring-93

Ar033 04

Arkhangelsky, Alexander

[No. 4] - [Slava... Edinorodnyi Syne]

Glory... Only-begotten Son

S. Op. 33, No.4

Troparion after the Second Antiphon

First printed edition

2

Ar033-04

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago v dukhe drevnikh napevov Pravoslavnoi Tserkvi

4

Azeyev, Evstafy

No. 3 - Slava... Edinorodnyi Syne

Glory... Only-begotten Son

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az070

Azeyev, Evstafy

No. 4 - Edinorodnyi Syne

Only-begotten Son

See Az 024 above

Troparion after the Second Antiphon

TTBB

Not found

In vol.: Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v arranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found

Az024a

Az024

Azeyev, Evstafy

Slava... Edinorodnyi Syne

Glory... Only-begotten Son

Op. 4. No. 1

Troparion after the Second Antiphon

SATB

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

6

Az024

Berezovsky, Maksim

Slava... Edinorodnyi Syne

Glory... Only-begotten Son

N.O.N.

Troparion after the Second Antiphon

SATB

Not found

Be008

Bg002

Bogoslovsky, Sergei

No. 2 Slava. Edinorodnyi Syne

Glory. Only-begotten Son

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #37073

First printed edition.

3

Bg002