Bog Ghospod' i tropari v Velikuyu Subbotu na utreni

Kastalsky, Alexander

Bog Ghospod' i tropari v Velikuyu Subbotu na utreni

God is the Lord and troparia on Holy Saturday at Matins

Ks014

S.Op. 11

Bulgarian and Znamenny Chants

Blagoobraznyi Iosif, Egda snizshel, Mironositsam zhenam

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #A.9 K. 1898

11

First printed edition

Ks014