Blazheni iazhe izbral

Metallov, Archpriest Vasily

Blazheni iazhe izbral

Blessed are they whom Thou hast chosen

Kievan Chant

Author's edition, M., 1895

Not found

Me053