Egda slavnii uchenitsy

Metallov, Archpriest Vasily

Egda slavnii uchenitsy

When the glorious disciples

Kievan Chant

Troparion of Great and Holy Thursday

Author's edition

Not found

Me048