[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[6-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

[6th Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Ar017 8 81

Bogatyi v strastekh syi

I am rich in passions

SATB

3

First printed edition

Ar017-8-81