[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[5-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

[5th Week of Great Lent, On Wednesday] Stichera at “Lord, I have cried”

Ar017 8 76

Moimi pomyshlenii v razboiniki

In my thoughts I have fallen among thieves

SATB

3

First printed edition

Ar017-8-76