[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[4-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

[4th Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Ar017 8 74

Strastem porabotiv dushi moeia

I have enslaved my soul's dignity

SATB

2

First printed edition

Ar017-8-74