[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V piatok] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

[3rd Week of Great Lent, On Friday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Ar017 8 70

Iako bludnii otstupikh ot blagodati

As the prodigal I have forsaken grace

SATB

1

First printed edition

Ar017-8-70