[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[3-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

[3rd Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Ar017 8 68

Bludno rastochikh otecheskoe

I have recklessely squandered my father's inheritance

SATB

1

First printed edition

Ar017-8-68