[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

Arkhangelsky, Alexander

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Prokimny

[2nd Week of Great Lent, On Wednesday] Prokeimena

Ar017 8 65

SATB

2

First printed edition

Ar017-8-65