[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[2-ia Sedmitsa Sv. Vel. Posta, V sredu] Stikhirа na “Gospodi vozzvakh”

[2nd Week of Great Lent, On Wednesday] Sticheron at “Lord, I have cried”

Ar017 8 64

Dukhovnyi bratie vsemshe post

Having undertaken a spiritual fast, brethren

SATB

1

First printed edition

Ar017-8-64