[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na stikhovne, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy] Stikhira na stikhovne, glas 4i

[Nativity of the Mother of God] Stichera at the Aposticha, Tone 4

Ar017 5 20

Vsemirnaia radost’

SATB

2

First printed edition

Ar017-5-20