[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim – Velichanie]

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim – Velichanie]

[The Lord’s Entry into Jerusalem – Magnification]

Ar017 2 06

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Velichaem Tia, zhivodavche Khriste

SATB

1

First printed edition

Ar017-2-06