[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na litii, glas 1i

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At Litya, Tone 1

Ar017 2 02

Vse sviatyi Dukh

SATB

2

First printed edition

Ar017-2-02